Frank Kazenbroot (Norbertijn van de abdij van Berne in Heeswijk), Pieter Butz (protestant, deels woonachtig en werkzaam in de abdij van Berne) en Monique Broekman (beeldend kunstenaar) beginnen in januari 2006 een briefwisseling. Aanleiding vormt: “Het Feest van de Geest”, een alternatieve benaming voor Pinksteren. Broekman is één van de twaalf kunstenaars die zijn gekoppeld aan twaalf (zowel Katholieke als Protestante) kerken/voorgangers in Noord-Brabant. Tijdens Pinksteren is er een route tussen de verschillende kerken waar het resultaat van deze samenwerking in beeld zichtbaar zal zijn. Als aanloop naar “Het Feest van de Geest” wisselen Frank, Pieter en Monique van gedachten over o.a. de betekenis van Pinksteren, de Geest, inspiratiebronnen, en over religie in relatie tot de (beeldende) kunst. Op de volgende pagina’s kunt u de briefwisseling lezen aangevuld met beeldmateriaal. De briefwisseling groeit tot aan het Pinksterfeest. Wekelijks zal er een nieuwe brief aan de site toegevoegd worden.

KLIK OP DE KERK OF ONDERSTAANDE LINK OM DE BRIEFWISSELING TE VOLGEN

Abdij van Berne. Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk. tel: 0413-299.299
Zie www.feestvandegeestbrabant.nl voor info over deelnemende kunstenaars, kerken en routes.
klik voor het beeldend werk